Trening umiejętności DBT to kluczowy element terapii dialektyczno-behawioralnej, skutecznej w leczeniu osób z dysregulacją emocjonalną. Nasz program umożliwia naukę umiejętności DBT w formacie grupowym i stanowi uzupełnienie indywidualnej terapii DBT (może być także uzupełnieniem terapii indywidualnej prowadzonej w innym nurcie terapeutycznym.

➢ Struktura treningu
Na trening umiejętności DBT składają się 24 cotygodniowe spotkania, podzielone na 3 ośmiospotkaniowe moduły. Przy częstotliwości spotkań raz na tydzień, każdy moduł trwa średnio 2 miesiące, a cały trening umiejętności 6 miesięcy. Zazwyczaj po każdym module cotygodniowej pracy, robimy miesięczną przerwę na odpoczynek. Grupa ma charakter półotwarty – nowi uczestnicy mogą dołączać do treningu na początku każdego rozpoczynanego modułu w miejsce uczestników, którzy właśnie kończą trening. Rekrutację prowadzimy w miarę zwalniania się miejsc na każdy moduł osobno. Moduły realizowane są w następującej kolejności: „Umiejętności związane z tolerancją dyskomfortu psychicznego”, „Umiejętności związane z regulacją emocji” oraz „Umiejętności związane ze skutecznością interpersonalną”. Każdy z wymienionych 3 modułów rozpoczyna się dwoma spotkaniami orientującymi w terapii dialektyczno-behawioralnej oraz wprowadzającymi podstawowe umiejętności z zakresu „Uważności”, która uważana jest za fundament terapii dialektyczno-behawioralnej.

➢ Kiedy, gdzie i jak pracujemy?
Treningi odbywają się we wtorki w godzinach 18.00 – 20.15.
Pracujemy w przyjaznej sali Fundacji Kontekst ul. Lelewela 17/2 w Krakowie (na Salwatorze).
Spotykamy się w kameralnych grupach (6-10 osób) + 2 prowadzących.
Zajęcia mają charakter warsztatowo/wykładowy.

➢ Jakie są koszty?
Koszt jednego spotkania to 120 zł, koszt całego modułu (8 spotkań) to 960 zł. Możliwa jest
płatność za całość modułu z góry lub w 2 ratach po 490 zł.
 
➢ Kto prowadzi trening?
mgr Gabriela Zajdel
dr Grzegorz Mączka
 
➢ Kiedy, gdzie i jak pracujemy?

Osoby zainteresowane uczestnictwem w treningu prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się poniżej. W miarę zwalniania się miejsc, będziemy zapraszać Państwa do nieodpłatnej konsultacji kwalifikującej do udziału treningu. W przypadku pytań można do nas pisać na adres: dbt@fundacjakontekst.pl

Po potwierdzeniu możliwości udziału prosimy o dokonanie płatności przelewem na konto Fundacji KONTEKST:
91 1750 0012 0000 0000 3987 9336 tytułem: „Udział w treningu DBT”

dialektycznie.pl