terapia dialektyczno-behawioralna w Krakowie

czyli społeczność terapeutów lecząca społeczność pacjentów

TRENING DBT DLA NASTOLATKÓW I ICH RODZIN (DBT-A)

Zapraszamy do uczestnictwa w grupowym treningu umiejętności dla młodzieży zmagającej się z trudnościami w regulacji emocji w formacie grupy wielorodzinnej, to jest grupy, w której skład wchodzi wiele rodzin jednocześnie. Jego głównym celem jest nauka umiejętności, które pomogą uczestnikom w:

  • pogłębieniu wiedzy na temat swoich uczuć
  • dążeniu do zdrowych relacji rodzinnych i społecznych
  • bezpiecznym przechodzeniu przez sytuacje kryzysowe.

Trening grupowy jest uzupełnieniem terapii indywidualnej w nurcie dialektyczno-behawioralnym DBT albo innym nurcie terapeutycznym.

➢Jaki jest cel spotkań?

W czasie zajęć będziemy uczyć się konkretnych umiejętności z zakresu terapii dialektyczno-behawioralnej, koncentrujących się wokół pięciu modułów: uważności, regulacji emocji, podążania drogą środkową, tolerancji dyskomfortu psychicznego oraz skuteczności interpersonalnej.

➢Dla kogo jest DBT-A?

Nasz trening umiejętności kierujemy do uczniów 8 kl. szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Na każde spotkanie zapraszamy nastolatków razem z opiekunami.

➢Jaki będzie skład grupy?

Na zajęcia zapraszamy 6 rodzin (nastolatek i maksymalnie 2 opiekunów). Spotkania będą miały formę warsztatową.

➢Osoby prowadzące

Zespół prowadzących trening tworzy czterech psychoterapeutów DBT: Katarzyna Furman, Emilia Sygulska, Kaja Wieczorek-Socha i Bartłomiej Taurogiński. Każdy moduł treningu będzie przeprowadzony przez dwoje terapeutów.

➢Kiedy będą odbywać się spotkania?

Trening będzie odbywał się w każdą środę w godzinach 18:15-20:15.

➢Ile spotkań planujemy?

Cały trening trwa 24 tygodnie i podzielony jest na 4 moduły. Grupa będzie miała charakter otwarty - rekrutacja będzie prowadzona w miarę wolnych miejsc na każdy moduł osobno. Jeden moduł trwa 6 tygodni. Moduły realizowane są w następującej kolejności: "Umiejętności związane z tolerancją dyskomfortu psychicznego", "Podążanie drogą środkową", "Umiejętności związane z regulacją emocji" oraz "Umiejętności związane ze skutecznością interpersonalną". Każdy z wymienionych 4 modułów rozpoczyna się dwoma spotkaniami orientującymi w terapii dialektyczno-behawioralnej oraz wprowadzającymi podstawowe umiejętności z zakresu "Uważności", która uważana jest za fundament terapii dialektyczno-behawioralnej.

➢Jakie są koszty?

Koszt jednego spotkania to 100 zł. W tej cenie mieści się uczestnictwo jednego nastolatka i maksymalnie dwojga jego opiekunów. Cena za cały moduł (6 spotkań) to 600 zł. Możliwa płatność za całość modułu z góry lub w 2 ratach po 300 zł.

➢Gdzie będą odbywać się spotkania grupy?

W siedzibie Fundacji Kontekst, ul. Borelowskiego-Lelewela 17/2 w Krakowie (na Salwatorze).

➢Kiedy prowadzony jest kolejny nabór?

Nabór prowadzony jest oddzielnie na każdy moduł. Moduły uruchamiane są średnio co 6-8 tygodni.

➢Jak się zapisać?

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w treningu - wypełnij formularz znajdujący się poniżej. W miarę zwalniania się wolnych miejsc - będziemy zapraszać zgłoszone rodziny do konsultacji i przeprowadzenia kwalifikacji do treningu.

W przypadku pytań można do nas pisać na adres: dbta@fundacjakontekst.pl

Po potwierdzeniu możliwości udziału prosimy o dokonanie płatności przelewem na konto Fundacji KONTEKST:
91 1750 0012 0000 0000 3987 9336
Tytułem: „Udział w treningu DBT-A”

 

dialektycznie.pl