Grzegorz Mączka – specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny i superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas wieloletniej pracy jako asystent w Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Krakowskim Instytucie Psychoterapii. Badawczo zainteresowany zaburzeniami afektywnymi. Jest autorem publikacji specjalistycznych w języku polskim i angielskim, recenzji oraz wystąpień konferencyjnych. Obecnie zajmuje się psychoterapią osób dorosłych, superwizją oraz dydaktyką dla psychoterapeutów.

email: maczka.grzegorz@gmail.com – obecnie, do odwołania, nie przyjmuje nowych osób do kontaktu terapeutycznego.

Aneta Smolińska-Kot – Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, psychoterapeutka DBT, psychoterapeutka EMDR, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej SWPS, a także całościowe szkolenie DBT (DBT Practitioner Certificate) oraz szkolenie EMDR (LEVEL I i II). Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych. Od 2018r. pozostaje zaangażowana w pracę na rzecz  Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, początkowo jako członek Komisji Rewizyjnej, a od 10.2019 r. jako członek Zarządu; należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa EMDR.  Doświadczenie zdobywała podczas staży na oddziałach psychiatrycznych, pracy w ŚCZP oraz w praktyce prywatnej. Od kilku lat szkoli się i pracuje w obszarze tzw. „trzeciej fali” CBT (ACT, DBT). W ramach praktyki DBT uczestniczy w spotkaniach zespołu konsultacyjnego, prowadzi zespoły samokształceniowe oraz treningi Family Connections. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

email: kontakt@pro-balance.com.pl

Emilia Sygulska – psycholożka, psychoterapeutka terapii poznawczo-behawioralnej (certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB nr 1210), członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej.  Ukończyła szkolenie DBT Comprehensive prowadzone przez prof. Alana Fruzzettiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stażach na oddziałach psychiatrycznych, w pracy w Krakowskim Ośrodku Terapii oraz w ramach prywatnej praktyki. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji, uczestniczy w regularnych spotkaniach zespołu konsultacyjnego zgodnie z zasadami pracy według DBT.

Bartłomiej Taurogiński – lekarz specjalista w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży. Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Absolwent całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii „Szkolenie całościowe systemowo-psychodynamiczne” oraz szkolenia „DBT Comprehensive”. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej. Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych, a także terapię rodzin. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji i w dalszym ciągu rozwija swój warsztat terapeutyczny, szczególnie w ramach koncepcji systemowych oraz tzw. III fali terapii poznawczo-behawioralnych.

Uwaga! W ramach praktyki prywatnej nie prowadzi leczenia psychiatrycznego i farmakoterapii pacjentów dziecięco-młodzieżowych. Zaprasza do zgłaszania się na psychoterapię indywidualną, terapię rodzinną lub na konsultacje psychoterapeutyczne.

Kaja Wieczorek-Socha – psycholożka, specjalistka psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, psychoterapeutka terapii poznawczo-behawioralnej. Ukończyła 4-letnie szkolenie w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz szkolenie z zakresu terapii dialektyczno-behawioralnej. Na co dzień prowadzi terapię dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, zmagających się z trudnościami w codziennym życiu. Wspiera swoich młodych pacjentów w radzeniu sobie z problemami z nastrojem oraz trudnymi emocjami. Prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży także w języku angielskim. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Anna Wojciechowska – psycholożka, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji. Ukończyła całościowe szkolenie systemowo-psychodynamiczne Fundacji KONTEKST w Krakowie oraz całościowe szkolenie DBT zorganizowane przez Akademię Motywacji i Edukacji w Warszawie, uzyskując certyfikat DBT Practitioner Certificate. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej. Doświadczenie kliniczne zdobywała w trakcie staży w Szpitalu Klinicznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie oraz w pracy w ŚCZP. Poszerza swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach doskonalących m. in. z zakresu terapii akceptacji i zaangażowania (ACT). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

gabriela-zajdel

Gabriela Zajdel – psycholożka, interwentka kryzysowa, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna oraz psychoterapeutka DBT. Ukończyła szkolenie DBT Comprehensive prowadzone przez współtwórcę metody prof. Alana Fruzzettiego. Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie zdobywała podczas staży na oddziałach psychiatrycznych, pracy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie oraz w praktyce prywatnej. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji oraz uczestniczy w regularnych spotkaniach zespołu konsultacyjnego zgodnie z zasadami pracy według DBT.

Stanisław Żołądek

dialektycznie.pl